Přihlašování studentů

  • Rozvrh TV je určen studentům FF, FHS, FSV, VŠUP, AVU. Studenti jiných fakult se mohou přihlašovat do rozvrhu jen v případě volné kapacity po 14 dnech od zahájení výuky se souhlasem vyučujícího.
  • Postup pro přihlašování do hodin TV:
    1. Registrace do rozvrhu tělesné výchovy na webových stránkách KTV FF UK (tj. zabezpečit si místo ve specializaci)
    2. Přihlášení do SIS v termínech daných fakultou pod příslušným kódem, který je uveden v rozvrhu u každé specializace.
  • Pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete TV navštěvovat, je nutné se odhlásit, abyste neblokovali místo dalším zájemcům. Po 2 výukových hodinách absence bez omluvy budete z hodiny vyškrtnuti.
Rozvrh výuky pátek
Předmět Popis Začátek Konec Adresa Místo Kód předmětu Lektor
Florbal pokročilí - Floorball advancedTrénink florbalu 4+1 na 2/3 florbalového hřiště pro všechny, kteří ovládají základní herní činnosti jednotlivce. Omezené množství florbalek a 2 kompletní brankářské výstroje jsou k dispozici. Floorball training 4+1 on a 2/3 floorball rink for all players who master the basics skills. A limited number of floorball sticks and two complete sets of goalkeeper equipment are available.07:1508:30Praha 10, Bruslařská 10SCUK - centrální halaASZTV0016Smrčka
Badminton začátečníci - Badminton beginnersVýuka badmintonu pro začátečníky a mírně pokročilé na regulérních hřištích. Omezené množství badmintonových raket je k dispozici.
Badminton lessons for beginners and intermediate players on standard courts. A limited number of badminton raquets is available.
08:3010:00Praha 10, Bruslařská 10SCUK - centrální halaASZTV0071Smrčka
Jóga - YogaMírně pokročilí.
Intermediate
08:3010:00Praha 2, Blanická 17nám. MíruASZTV0038Potoček
Tenis začátečníci - Tennis for beginnersVýuka pro začátečníky. Vlastní tenisové rakety nejsou podmínkou účasti. Classes for beginners. It is not necessary to have your own racket.09:0010:30Praha 10, Bruslařská 10Nafuk. tenis. hala - horní část areálu sport.centraASZTV0043Chvátal
Pilates začátečníci - Pilates beginnersPosilovací a protahovací cvičení odstraňující svalovou dysbalanci. Zabývá se správnou technikou posílení svalů trupu, zejména břišních svalů. Cvičení vyžaduje plnou koncentraci. Strengthening and stretching exercises to reduce muscle imbalance. Pilates strengthens muscles of the trunk, especially abdominal muscles. Exercise requires full concentration.09:0010:30Praha 1, Opletalova 38Koleje a menza JednotaASZTV0003Hrazdírová Věra
FutsalVýuka futsalu, která probíhá na regulérním futsalovém hřišti. Zájemci mohou pokračovat v posilovně. Futsal classes on a standard futsal field. Volunteers can continue in the weight room.10:0011:00Praha 10, Bruslařská 10SCUK - centrální halaASZTV0037Smrčka
Jóga - YogaZačátečníci.
Beginners
10:1511:45Praha 2, Blanická 17nám. MíruASZTV0038Braunová
Pilates mírně pokročilí - Pilates intermediateVýuka určena pro ty, kteří již metodu alespoň trochu znají. The classes are intended for students who are familiar with the pilates basics.10:3012:00Praha 1, Opletalova 38Koleje a menza JednotaASZTV0003Hrazdírová Věra
Posilovna - Weight roomKondiční posilování na strojích (následná možnost regenerace v sauně 12.00-13.30).
Strength training using cardio machines (regeneration in sauna possible at 12:00-13:30)
11:0012:15Praha 10, Bruslařská 10SCUK posilovnaASZTV0013Chvátal
Cykloturistika - Bicycle touringVyjížďky pro radost a poznání Prahou a okolím. Po domluvě také o víkendu. Nutné vlastní MTB nebo krosové kolo. Pokyny k účasti a zápočtu obdržíte e-mailem.
Trips for pleasure to get to know Prague and its surroundings. Also during the weekend after agreement. Your own MTB or cross bicycle. You will receive the instructions about the participation and receiving the credit points by email.
13:0016:00Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10SCUKASZTV0073Chvátal