Přihlašování studentů

  • Rozvrh TV je určen studentům FF, FHS, FSV, VŠUP, AVU. Studenti jiných fakult se mohou přihlašovat do rozvrhu jen v případě volné kapacity po 14 dnech od zahájení výuky se souhlasem vyučujícího.
  • Postup pro přihlašování do hodin TV:
    1. Registrace do rozvrhu tělesné výchovy na webových stránkách KTV FF UK (tj. zabezpečit si místo ve specializaci)
    2. Přihlášení do SIS v termínech daných fakultou pod příslušným kódem, který je uveden v rozvrhu u každé specializace.
  • Pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete TV navštěvovat, je nutné se odhlásit, abyste neblokovali místo dalším zájemcům. Po 2 výukových hodinách absence bez omluvy budete z hodiny vyškrtnuti.
Rozvrh výuky úterý
Předmět Popis Začátek Konec Adresa Místo Kód předmětu Lektor
Tenis - TennisMírně pokročilí a začátečníci. Intermediate and beginners08:0009:00Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10Centrální halaASZTV0009Šeflová
Pilates mírně pokročilí - Pilates intermediateVýuka určena pro ty, kteří již metodu alespoň trochu znají.
The classes are intended for students who are familiar with the pilates basics.
08:3010:00Opletalova 38, Praha 1Koleje a menza JednotaASZTV0003Hrazdírová Věra
Tenis - TennisMírně pokročilí.
Intermediate
09:0010:00Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10Centrální halaASZTV0009Šeflová
Tenis - TennisPokročilí.
Advanced.
10:0011:30Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10Centrální halaASZTV0009Šeflová
STEP + bodyStepaerobik a posilování = komplexní zatížení celého těla na stepech s využitím jednodušších choreografií i tanečních prvků. Posilování, protažení a relaxace. Nadstandardní hodina, příplatek 400,-Kč na semestr (12 lekcí) při plném obsazení. Úhrada na 1.hodině.
Step aerobic and strength training = a complex full body step workout using easy choreographies and dance moves. Workout, stretching and relaxation. Extra course fee 400 CZK per semester when full capacity is reached. To be payed at the first lesson.
10:0011:30Růžová 5, Praha 1Fitcentrum R5ASZTV0047Fryšová
Lezení na umělé stěně - Climbing on artificial wallsVýuka lezení pro začátečníky pod dohledem kvalifik. instruktora. Nadstandardní hodina, příplatek 400,-Kč na semestr, úhrada na 1.hodině. Lektoři Šefl Jiří a Michaela Adámková.
Climbing classes for beginners with qualified instructors. Extra course fee 400 CZK per semester, to be payed at the first lesson. Instructors Jiří Šefl and Michaela Adámková.
10:0011:30Praha 5, FabiánovaSquashpark CibulkaASZTV0051Šefl
Pilates začátečníci - Pilates beginnersPosilovací a protahovací cvičení odstraňující svalovou dysbalanci. Zabývá se správnou technikou posílení svalů trupu, zejména břišních svalů. Cvičení vyžaduje plnou koncentraci. Strengthening and stretching exercises to reduce muscle imbalance. Pilates strengthens muscles of the trunk, especially abdominal muscles. Exercise requires full concentration.10:0011:30Opletalova 38, Praha 1Koleje a menza JednotaASZTV0003Hrazdírová Věra
AeroBody (aerobik + posilování) - AeroBody (aerobic + strength training)Komplexní zatížení celého těla s využitím jednodušších choreografií i tanečních prvků a posilování, protažení a relaxace = spalujeme, posilujeme, relaxujeme!!! Nadstandardní hodina, příplatek 400,-Kč na semestr (12 lekcí) při plném obsazení. Úhrada na 1.hodině. A complex full body workout using easy choreographies, dance moves and strength training, stretching and relaxation = we burn, we workout, we relax!!! Extra course fee 400 CZK per semester when full capacity is reached. To be payed at the first lesson.11:3013:00Růžová 5, Praha 1Fitcentrum R5ASZTV0047Fryšová
Lezení na umělé stěně pokročilí - Climbing on artificial walls advancedPro studenty, kteří již ovládají základy jištění a lezecké techniky nebo absolvovali 1 semestr lezení v předchozích letech. Nadstandardní hodina, příplatek 400,-Kč na semestr, úhrada na 1.hodině. Lektoři Šefl Jiří a Michaela Adámková.
For students who already master belaying and climbing basics or have completed one semester of climbing. Extra course fee 400 CZK per semester, to be payed at the first lesson. Instructors Jiří Šefl and Michaela Adámková.
11:3013:00Praha 5, FabiánovaSquashpark CibulkaASZTV0051Šefl
Kondiční cvičení - Aerobic exercise (cardio)Cvičení zaměřené na zvýšení tělesné kondice jako celku. Součástí hodiny je kruhový posilovací trénink, zaměřený na problémové partie. Exercise aimed to improve your physical fitness. The classes also include a circuit training which targets the trouble zones.11:3013:00Opletalova 38, Praha 1Koleje a menza JednotaASZTV0001Hrazdírová Věra
Plavání - SwimmingZdokonalovací plavání. Improving your swimming technique.12:0012:45Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10SCUK - bazénASZTV0010Šeflová
Sálová kopaná - FutsalKopaná s lehkým míčem. Futsal with a light ball.13:0014:30Opletalova 38, Praha 1Koleje a menza JednotaASZTV0069Hrazdírová Věra
Multifunkční trénink - Multifunctional trainingKondiční cvičení a posilování s využitím metody kruhového tréninku (i jeho modifikací) a zachování principu postupného zatěžování. Vhodné pro úplné začátečníky i zkušenější a také pro muže! VÝUKA ZAČÍNÁ 28.2.2017 Fitness and strength exercises using the circular training (and its modifications) while maintaining the principle of progressive overload. Suitable for complete beginners, intermediate level and for men too! Lessons start 28.2.201715:0016:30Opletalova 38, Praha 1Koleje a menza JednotaASZTV0074Kejha
Volejbal - Volleyball Výuková i herní hodina. Learn and play.16:3018:00Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10Nafuk. víceúčel. halaASZTV0012Šeflová
Multifunkční trénink - Multifunctional trainingKondiční cvičení a posilování s využitím metody kruhového tréninku (i jeho modifikací) a zachování principu postupného zatěžování. Vhodné pro úplné začátečníky i zkušenější a také pro muže! VÝUKA ZAČÍNÁ 28.2.2017 Fitness and strength exercises using the circular training (and its modifications) while maintaining the principle of progressive overload. Suitable for complete beginners, intermediate level and for men too! Lessons start 28.2.201716:3018:00Opletalova 38, Praha 1Koleje a menza JednotaASZTV0074Kejha
Zdokonalovací plavání - Improving your swimming techniqueVýuka plaveckých stylů. Zájemcům doporučujeme přihlásit se již v ZS, neboť výuka v LS navazuje na ZS. Training of various swimming styles. We recommend to register in winter semester first because the summer semester lessons are related to the winter ones.18:4519:30Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10SCUK - bazénASZTV0010Šeflová
Plavání neplavci a slabí plavci - Swimming non-swimmers and weak swimmersVýuka plavání pro neplavce a velmi slabé plavce. Zájemcům doporučujeme přihlásit se hned v ZS, neboť výuka v LS navazuje na ZS. Swimming lessons for non-swimmers and weak swimmers. We recommend to register in winter semester first because the summer semester course is related to the winter one.19:3020:15Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10SCUK - bazénASZTV0010Šeflová
Plavání - SwimmingPlavání bez nároku na zápočet s příplatkem na pronájem bazénu 300,-Kč za semestr, úhrada před hodinou ve 20:15 (před vstupem do bazénu). Swimming lessons without receiving the credit points. Extra fee 300 CZK per semester to be payed before the first lesson at 20:15 (before entering the swimming pool).20:3021:30Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10SCUK - bazénASZTV0010Šeflová