Přihlašování studentů

  • Rozvrh TV je určen studentům FF, FHS, FSV, VŠUP, AVU. Studenti jiných fakult se mohou přihlašovat do rozvrhu jen v případě volné kapacity po 14 dnech od zahájení výuky se souhlasem vyučujícího.
  • Postup pro přihlašování do hodin TV:
    1. Registrace do rozvrhu tělesné výchovy na webových stránkách KTV FF UK (tj. zabezpečit si místo ve specializaci)
    2. Přihlášení do SIS v termínech daných fakultou pod příslušným kódem, který je uveden v rozvrhu u každé specializace.
  • Pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete TV navštěvovat, je nutné se odhlásit, abyste neblokovali místo dalším zájemcům. Po 2 výukových hodinách absence bez omluvy budete z hodiny vyškrtnuti.
Rozvrh výuky pondělí
Předmět Popis Začátek Konec Adresa Místo Kód předmětu Lektor
Tai-chiBojové umění, jehož technika vychází z významných filozofických principů.
A martial art, its principles evolved from significant philosophical principles.
09:0010:30Praha 1, Opletalova 38Koleje a menza JednotaASZTV0050Kolářová
Tai-chiBojové umění, jehož technika vychází z významných filozofických principů.
A martial art, its principles evolved from significant philosophical principles.
10:3012:00Praha 1, Opletalova 38Koleje a menza JednotaASZTV0050Kolářová
SoftballÚspěšná pálkovací hra, základní i pokročilá úroveň, možnost alternativní hry – slowpitch. Hra zaměřená na logiku, rychlé rozhodování, dynamiku a koordinaci. Venkovní část 12:30-14:00, v tělocvičně 12:30-13:30h. Výuka začíná 27.2.
A popular game, elementary and advanced level, alternatively slow-pitch. The game focuses on logic, fast decision making, dynamics and coordination. Outdoor activities 12:30-14:00, indoor 12:30-13:30. Lessons starts on 27. February.
12:3014:00Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10SCUKASZTV0070Hrazdírová Věra
Nordic WalkingHodina pro malou účast v LS 2016/2017 zrušena. The lesson is canceled.14:0015:00SCUK - HostivařVstupní hala v areálu SCUK HostivařASZTV0065Chvátal
Kruhový trénink - Circuit trainingCvičení zaměřené na zvýšení tělesné kondice jako celku. Součástí hodiny je kruhový posilovací trénink, zaměřený na problémové partie.
Exercise aimed to improve your physical fitness. The classes also include a circuit training which targets the trouble zones.
14:0015:30Praha 1, Opletalova 38Koleje a menza JednotaASZTV0072Tesárek
Běh pro radost - Run for funRozvoj běžecké techniky a vytrvalosti s uplatněním metody rovnoměrného běhu terénem. Část výuky bude realizována formou běžecké turistiky.
Develop your endurance and running technique with regular cadence. Some lessons will be held in the form of running tours.
15:3017:00Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10Vstupní hala v areálu SCUK HostivařASZTV0042Chvátal
Kruhový trénink - Circuit trainingCvičení zaměřené na zvýšení tělesné kondice jako celku. Součástí hodiny je kruhový posilovací trénink, zaměřený na problémové partie.
Exercise aimed to improve your physical fitness. The classes also include a circuit training which targets the trouble zones.
15:3017:00Praha 1, Opletalova 38Koleje a menza JednotaASZTV0072Tesárek
Sálová kopaná - FutsalKopaná s futsalovým míčem (týmy 3+1).
Futsal played in teams 3+1.
17:3019:00Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10Nafuk. tenis. hala - horní část areálu sport. centraASZTV0046Chvátal
Plavání - SwimmingZdokonalovací, tréninková hodina jednotlivých plaveckých stylů.
To improve your swimming technique. Training of various swimming styles.
18:0018:45Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10SCUK - bazénASZTV0004Smrčka
Jóga pokročilí - Advanced YogaJógová cvičení pro pokročilé s min. 1 rokem zkušeností. Využití jógy pro tělo, dech a mysl. V pozicích i v prodloužených relaxacích se dostáváme dále. Individuální přístup.
Advanced yoga exercise for students with at least one year experience. Yoga and its benefits for body, breath and mind. We stretch further in the poses. Individual approach.
18:3019:45Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10sál č.2ASZTV0061Černá
Volejbal - ženyVýběrový oddíl - vyšší výkonnost. Trénink 2x týdně (po, st) je určen ženám, které mají za sebou průpravu ve volejbalovém oddílu nebo ve školním družstvu. Oddíl je členem Vysokoškolského sportovního klubu Humanita a reprezentuje FF UK ve vysokoškolských soutěžích.19:0020:30Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10SCUK - centrální halaASZTV0026Smrčka
Volejbal - VolleyballVýuka určena pro začátečníky a mírně pokročilé.
The classes are intended for beginners and intermediate players.
19:0020:30Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10Nafuk. tenis. hala - horní část areálu sport.centraASZTV0006Chvátal
Jóga - YogaJoga a její využití pro tělo, dech a mysl. Vhodné pro začátečníky.
Yoga and its benefits for body, breath and mind. Suitable for beginners.
20:0021:15Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10sál č.2ASZTV0061Černá
Sportovní hry - Sporting gamesZáklady sportovních her pro každého - volejbal, badminton, basketbal, florbal, tenis, futsal.
The basics of sporting games for everyone - volleyball, badminton, basketball, floorball, tennis, futsal.
20:3022:00Hostivař, Praha 10, Bruslařská 10SCUK - centrální halaASZTV0081Smrčka