Self-efficacy / Vnímaná osobní účinnost u předškolních dětí

Grant MŠMT: "Lidský činitel a jeho potenciály, rozvoj a adaptace v sociálních souvislostech proměn společnosti." MSM0021620841 a GAČR 406/07/P116

Články

 

Self-efficacy

Sociálně kognitivní teorie Alberta Bandury.

Jaromír Janoušek

Uvedení do sociálně kognitivní teorie od našeho předního odborníka v oblasti sociální psychologie. Článek byl publikován v Československé psychologii 36/5.

(4.04. 2006)

 

 

tipy ucitelum

Self-efficacy během dětství a adolescence.Doporučení pro učitele a rodiče.

Frank Pajares

Článek obsahuje konkrétní rady pro rodiče a učitele, které vycházejí z poznatků sociálně kognitivní teorie. Článek je kapitolou z knihy "Adolescence and Education", Frank Pajares a Tim Urdan (editoři), vydal Information Age Publishing, Greenwich, 2006. Článek byl přeložen se souhlasem autora. Zde je přístupný originál.

(23.08. 2007)

 

 

Etika

Sociálně kognitivní teorie morálky Alberta Bandury.

Ivo Čermák

Publikováno v P.Jemelka, M. Valach (Eds.), Etika a dnešek (Sborník referátů z mezinárodního semináře). Brno: Pedagogická fakulta MU, s. 63-67.

(31.08. 2006)

 

 

skola

Self-efficacy dětí ve školní činnosti.

Tomáš Urbánek, Ivo Čermák

Publikováno ve Sborníku příspěvků z konference k nedožitým 90. narozeninám prof. PhDr. Roberta Konečného. CSc. BRNO 1996

(31.08. 2006)

 

 

Self-efficacy

Vliv self-efficacy na agresi a depresi u dětí.

Tomáš Urbánek a Ivo Čermák

Článek publikovaný v ČS Psychologii 97/3

(31.08. 2006)

 

 

Self-efficacy

Martin Seligman: Opravdové štěstí. Pozitivní psychologie v praxi.

Simona Hoskovcová

Martin Seligman je autorem teorie naučené bezmocnosti, věnoval se vzniku depresí, až nakonec dospěl k názoru, že na věc lze jít i ze zdravého konce - je zakládající osobností pozitivní psychologie.

(09.08. 2005)

 

 

Self-efficacy

Simona Hoskovcová: Psychická odolnost předškolního dítěte

Simona Hoskovcová


Ukázka z knihy

Pro jaký svět vychováváme děti a jak zařídit, aby v něm uspěly? Současnost a budoucnost s sebou nese odbourávání starých jistot a hodnot (včetně rozpadu klasické rodiny), obrovské množství možností volby a svobody. Tento trend přináší stále vyšší psychickou zátěž. Kniha seznamuje s teorií vývoje psychické odolnosti dítěte. Zabývá se základními aspekty vývoje dítěte, které mají vliv na rozvoj vlastností osobnosti prospěšných jeho psychické odolnosti. Problematiku publikace pojímá z hlediska sociálně-kognitivní teorie. Tento teoretický předpoklad umožňuje předložit výchovná doporučení jak provázet dítě při zvládání různých životních situací, případně jak dítě psychicky „otužit“. Pozornost je věnována především tomu, jaké zkušenosti je možné dítěti zprostředkovat a jak hodnotit jeho úspěch a neúspěch. Zvláště nakládání s neúspěchem dítěte má vliv na jeho budoucí způsob zvládání náročných životních situací. 15×21 cm | 152 stran | 80-247-1424

(09.07. 2006)

 

 

manageři

Využití interaktivních metod pro přípravu studentů ekonomů k řídící práci.

Eva Jarošová

Příspěvek vychází z porovnání tradičních výukových postupů s postupy experienciálního učení. Popisuje uplatnění interaktivních metod a principů experienciálního učení při vysokoškolské přípravě na řídící práci na příkladě předmětu, realizovaného na VŠE v Praze. Podává přehled metodických vodítek pro rozvoj vnímané osobní účinnosti (self-efficacy) studentů.

(23.08. 2007)

 

 

Self-efficacy

Sociálně kognitivní přístup A. Bandury

Irena Wagnerová

Širší teoretické přístupy k problematice; kapitola z Dizertační práce: Hodnocení pracovníků jako významný nástroj řízení výkonnosti, 2001

(09.08. 2005)

 

 

Self-efficacy

Jak se dítě vyrovnává a učí se vyrovnávat s životními nároky

Simona Hoskovcová

V rámci svého výzkumu nechávám skládat dítě společně s rodičem stavebnici Lego. Jedno dítě si kostky vezme a složí je, druhé dítě za pomoci rodiče stavebnici skládá půl hodiny, až ji složí.

(09.08. 2005)

 
 
simona.hoskovcova@ff.cuni.cz Vytisknout stránku