HOME PAGE | ENGLISH | TITUS | AKTUÁLNÍ | JAIS | ZPĚT

Ústav srovnávací jazykovědy | Publikace
Publikace

VÉDSKÉ HYMNY
Z védského jazyka přeložil Oldřich Friš, studii napsal Petr Vavroušek.
Praha (: DharmaGaia) 2000, 203 s. (Prameny hinduismu sv. 1)
ISBN 80-85905-62-0

Publikace obsahuje výbor jedenadvaceti védských hymnů (patnáct ze Rgvédu a šest z Atharvavédu v překladu Oldřicha Friše (1903-1955). Vůbec poprvé v české knižní produkci je překlad ze staroindičtiny doprovázen paralelním originálem védského textu v standardizovaném mezinárodním přepise. V publikaci je text a překlad těchto hymnů: Rgvéd (RV) 5.85 (Hymnus k Varunovi); RV 1.92.4-15 (Jitřenka); RV 10.127 (Noc); RV 10.168 (K bohu větru Vátuovi); RV 5.83 (Pardžanja, bůh deště); RV 4.45 (Indrovi); RV 1.154 (Višnuovi); RV 1.50.1-10 (Bohu slunci - Súrjovi); RV 2.33.1-3 (Rudrovi); RV 10.10 (Jama a Jamí); RV 9.11 (Píseň při lisování sómy); RV 9.112 (Píseň při lisování sómy); ; RV 10.85 (Svatební recitace); RV 10.18.10-13 (Nad hrobem); RV 10.129 (O stvoření světa); Atharvavéd, šaunakovská recenze (AVŠ) 6.120 (Očištění od hříchů); AVŠ 6.64 (O svornosti); AVŠ 7.38 (Zaklínání pro manželův návrat); AVŠ 3.25 (Milostné zaklínání); AVŠ 12.1 (Matka Země); AVŠ 19.53 (Čas).

Studie Petra Vavrouška "O védské literatuře, mytologii a kultu (str. 111- 177) probírá především tato témata: přehled hlavních védských sbírek, problém geneze védských textů, hlavní reflexy staré indoevropské a indoíránské mytologické tradice ve Rgvédu, formální struktura a obsah Rgvédu a Atharvavédu, hlavní principy védské metriky, hlavní rysy rgvédskeho rituálu a posledním tématem je stručný přehled zaklínání a magie Atharvavédu.

Publikaci doplňuje vybraná bibliografie (str. 179-184), kterou sestavil Petr Vavroušek, a rejstřík přeložených míst, jehož autorem je Lubomír Ondračka, který byl zároveň odpovědným redaktorem celé knihy.Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav srovnávací jazykovědy, Celetná 20, 116 42 Praha 1