Prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.   

EN

Rozvrh v SIS
Domů

Obor: arabistika, dějiny a kultura islámských zemí

Specializace: středověké dějiny islámských zemí, arabská poezie

Adresa pracoviště:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Ústav Blízkého východu a Afriky

Celetná 20, 116 42 Praha 1

Tel: +420 22449142 (sekretariát)

E-mail: rudolf.vesely@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny:

 

Vyučované předměty:

• Politické, hospodářské a sociální dějiny Blízkého východu v období středověku

• Pomocné vědy historické pro oblast BV (přednášky a  semináře)

• Interpretace textů ve zvoleném jazyce

• Politické, hospodářské a sociální dějiny arabských zemí v období středověku (přednášky a semináře)

• Úvodní seminář do oboru ARAB

• Interpretace odborných a literárních textů (přednášky a semináře)

 

Vzdělání a praxe                                                                                   

1950-1955 Filosofická fakulta UK, arabistika, persianistika

1955-1960 asistent FF UK - arabistika

1958-1960 a 1962-1964 Higher School of Languages, Cairo

1966 CSc.

1970 PhDr.

1980-1982 PZO Strojexport - Libye

1982-1990 Jazyková škola v Praze, prof.arabštiny a perštiny

1990 FF UK - docentura - dějiny a kultura Blízkého východu

1992 profesor UK - orientalistika - dějiny a kultura Blízkého východu

1992-2000 ředitel Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK

 

 

Výběrová bibliografie

 

• Ein Skandal in Kairo. V: Ex Oriente. Collected Papers in Honour of Jiří Bečka. Praha, OÚ AV ČR, 1995, s. 182-190.

• Die Reihe "Dnešní Orient" (Der neue Orient) und ihre Stellung im  Nachlass Alois Musil. Ar.Or. 63/1995, s. 419-425.

• Centieme anniversaire de la naissance du Professor Dr. Felix  Tauer. Zafar Name. Memorial Volume of Felix Tauer. Praha 1996. S.  1-16.

• Eine verkannte Sultansbiographie. Die Sira shaykhiya des Ibn  Nahid.V: Zafar Name. Memorial Volume of Felix Tauer. Praha 1996. S. 271-280.

• Bibliothek eines ägyptischen Arztes aus dem 16. Jhd.A.D/10. Jhd.  A.H. V: Studies in Near Eastern Languages et Literatures. Memorial Volume of Karel Petráček. Praha, OÚ AV ČR, 1996. S. 613-630.

• Ibn Nahid,s As-sira aš-Šaykhiya (Eine Lebensgeschichte des Sultans al-Mu,ayyad Šaykh). Ein Beitrag zur Sira-Literatur. Ar.Or. 67/1999, s. 149-220.

 

Encyklopedická hesla:

• Alois Musil. Neue Deutsche Biographie. Bd XVIII, s. 636-637.  Berlin, Duncker et Humboldt, 1997.

• Feridun beg, Ahmed. Encyclopaedia Iranica, Vol. IX, s. 534b-535a.  New York, 1998.

 

Ediční činnost:

• Zafar Name. Memorial Volume of Felix Tauer. Ed. R.V. and Eduard  Gombár. Praha, Enigma, 1996. 1+280+3 pp.

• Fourth issue of Archiv Orientální (Memorial of Professor Dr.  Alois Musil). Praha , OÚ AV ČS, 1995, ss. 393-509.

 

Překlady:

• Oleg Grabar, Islámské umění. V: Světové dějiny umění. Larousse.  Praha, Cesty 1996, s. 225-248.

Ústav Blízkého východu a Afriky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Adresa: Celetná 20, 116 42 Praha 1, Tel.: +420 221 619 693, e-mail: inea@ff.cuni.cz.