PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.   

EN

Rozvrh v SIS
Domů

Obor: hebraistika

Specializace:

Adresa pracoviště:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Ústav Blízkého východu a Afriky

Celetná 20, 116 42 Praha 1

Tel: +420 22449142 (sekretariát)

E-mail: pav.sladek@gmail.com
Konzultační hodiny:

Sylaby kurzů:

Židovské tradice a zvyky

Židovské myšlení a kultura 16. století z pohledu akademického výzkumu

Židovské myšlení a kultura 16. století: osobnosti a trendy

Četba textů z rabínské literatury

 

Vyučované předměty (výběr)

2009/10: Židovské tradice a zvyky (profilový kurs oboru hebraistika, Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK)

Interpretace textů Starého zákona II (profilový kurs oboru hebraistika, Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK)

Židovská filosofie (profilový kurs oboru hebraistika, Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK)

2008/9: Úvod do judaismu (pro studenty Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK)

Interpretace textů Starého zákona I (profilový kurs oboru hebraistika, Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK)

2007/8: Gramatika biblické hebrejštiny (profilový přednáškový kurs oboru hebraistika, Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK)

Rabínská literatura (profilový přednáškový kurs oboru hebraistika, Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK)

2006: Literatura rabínského judaismu: žánry a trendy (jednosemestrální přednáškový kurs, Ústav českého jazyka a literární vědy FF UK)

Výuka zahraničních studentů programů Erasmus a Socrates na ÚČLLV FF UK (v anglickém jazyce)

2004/5: Formativní období rabínské literatury: Mišna, Tosefta a gemara (dvousemestrální přednáškový kurs, Ústav filozofie a religionistiky FF UK)

2004: Interpretace hebrejských náboženských textů: Ex 1,1–13,6 s Rašiho komentářem (pod vedením PhDr. Milana Lyčky, Ústav filozofie a religionistiky FFUK)

2003/4: Rabínská exegeze: Od midraše po Ga’ona z Vilna (jednosemestrální přednáškový kurs s navazujícím seminářem, Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK)

2003-: Výuka zahraničních studentů na Collegium Hieronymi Pragensis (kurs Jewish Minority in East Central Europe)

 

Vzdělání
2006: PhD. (FFUK, teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky)
2006: PhDr. (FFUK, hebraistika)
2002: Mgr. (FFUK, hebraistika a religionistika)

 

Účast na projektech, grantech a konferencích

• „Maharal of Prague – Four Hundred Years since his Death“ (Hebrew University in Jerusalem and Van Leer Center Jerusalem, 2009)

•„The (In)tolerance in the European History“ (Collegium Europaeum and the Faculty of Arts of the Charles University, 2009)

•„Myšlenkové proudy středověkého judaismu“, řešitelka: Dita Rukriglová, PhD. (Grant GaČRu je řešen na ˇUstavu filozofie a religionistiky FFUK, funkce: spoluřešitel)

 

• „Mezi izolací a integrací“, řešitelka: Mgr. Lenka Uličná (grant GAUK je řešen na Ústavu Blízkého východu a Afriky, funkce: spoluřešitel)

 

Výběrová bibliografie

• 2009: “Maharal´s Anthropology: Toward Defining the Limits of his Humanism“, Judaica Bohemiae 45 (2009)/2, p. 1-36.

“Prague Jewish Scholars of the Golden Age”, in: Alexander Putík (ed.), Path of Life Rabbi Judah Loew ben Bezalel (ca. 1525–1609), Praha: Academia–Židovské muzeum v Praze, 2009, p. 160-197. (English and Czech versions)

(spoluautor: Pavel Čech), „Transliterace a transkripce hebrejštiny. Základní problémy a návrhy jejich řešení“, Listy filologické 82 (2009)/3-4, s. 305-339.

„Mudrosloví v literatuře rabínského judaismu formativního období“, in: Mudrosloví v archaických kulturách (D. Antalík et als., eds.), Praha: Hermann, 2009, s. 129-157.

• 2008: „Posvátné místo v literatuře rabínského judaismu“, in: Mýtus a geografie. Svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách (J. Starý – S. Fischerová, eds.), Praha: Hermann, 2008, s. 131-141.

„Filosofové, mystici a čarodějové. Spánek a sen v rabínském judaismu“, in: Spánek a sny. Svět Archaických kultur III (J. Starý – J. Hrdlička, eds.), Praha: Hermann, 2008, s. 103-127

“The Struggle for Beauty and differentiation. Polemics Related to the Insertion of Liturgical Poetry into Fixed Prayer in Rabbinic Judaism”, in: Focus Pragensis VI, Praha: Center for Phenomenological Research – Oikoymenh, 2008, s. 72-105.

• 2006: “Poezie v rabínském judaismu. K poetice pijutu”, in: Původ poezie (ed. S. Fischerová), Praha: Argo, 2006, s. 179-200.

• 2005: “Gramatická terminologie v Rašiho komentářích”, in: Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica, (2003)/2, s. 73–83.

• 2002: “Svitek Rút s Rašiho komentářem”, in: Theologická revue, 3/2001, ss. 273–304.

 

Nehodnocené výstupy s akademickým dosahem

• 2009:“International Conference ´Maharal of Prague – Four Hundred Years since his Death´ “, Judaica Bohemiae 45 (2009)/2, p. 103-109.

„Pražský Maharal o nežidovském víně”, Židovská ročenka 5770 (2009-2010), s. 5-27.

• 2009: Malá encyklopedie rabínského judaismu, Praha: Libri, 2008.

• 2005: “Oživlá písmena v rabínském judaismu”, Nový orient, 1/2005, s. 37–39.

Různé

„Pražské setkání rabínů. Konference k životu a dílu pražského Maharala v září 2009“, Roš chodeš 71, 2009/10, s. 16-17.

„Studium Tóry jako ochrana před smrtí – tři variace na stejný příběh“, Roš chodeš 71, 2009/11, s. 8-9.

„Rabi Löw v očích vědců. V Jeruzalémě se sešla maharalovská konference“, Roš chodeš 71, 2009/9, s. 12-13 a 17.

“Šabataj ben Josef, zvaný Bass”, Časopis křesťanů a židů, č. 52 (2005), s. 19.

 “Rabi Chajim z Voložinu: Nefeš ha-chajim”, Časopis křesťanů a židů, č. 46 (2002), s. 15–19

Ústav Blízkého východu a Afriky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Adresa: Celetná 20, 116 42 Praha 1, Tel.: +420 221 619 693, e-mail: inea@ff.cuni.cz.