Ústav Blízkého východu a Afriky

EN

Zaměstnanci
Rozvrh
Knihovna
Věda a výzkum
AFRIKANISTIKA
ARABISTIKA
DĚJINY A KULTURA ISLÁMSKÝCH ZEMÍ
HEBRAISTIKA
ÍRÁNISTIKA
TURKOLOGIE
Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií
Přijímací řízení
FF UK

Adresa: Celetná 20, 116 42 Praha 1
Korespondenční adresa: Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Tel.:
(+420) 221 619 693
E-mail: inea@ff.cuni.cz
Sekretariát: 2. patro, č. 245
Úřední hodiny: Út 10.00-16:00, St 9.00-15.00, Čt 10.00-16.00


Vítejte na stránkách Ústavu Blízkého východu a Afriky (ÚBVA), jediné instituce v České republice, která nabízí komplexní vzdělání v dané oblasti. Zajišťujeme výuku následujících bakalářských a magisterských studijních oborů:

Afrikanistika (obor se v současnosti nevyučuje)
Arabistika
(Bc., Mgr.)
Dějiny a kultura islámských zemí (Mgr.)
Hebraistika
(Bc., Mgr.)
Íránistika
(Bc.)
Turkologie
(Bc.).

V oblasti vědecké přípravy se podílí na výuce těchto doktorských oborů:
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Jako samostatná katedra Filozofické fakulty byl ÚBVA zřízen v roce 1993. Je pokračovatelem více než stoleté tradice české orientalistiky na Karlově univerzitě - navazuje na příruční knihovnu orientální filologie a seminář prof. Rudolfa Dvořáka (profesorem orientální filologie v letech 1890-1920), seminář pro pomocné vědy východní a novější arabštinu (vedený prof. Aloisem Musilem, 1921-1939) a seminář pro filologii semitskou (vedený prof. Rudolfem Růžičkou, 1923-1939). V období poválečném na tuto tradici navázal seminář pro semitskou filologii, seminář pro tureckou a novoperskou filologii a seminář pro literatury a politické i kulturní dějiny islámské, které byly v roce 1950 sloučeny do katedry filologie a dějin Předního východu a Indie. Další sjednocování kateder vedlo k přičlenění věd o Dálném východě. Po sametové revoluci se pak definitivně vyčlenila samostatná katedra Blízkého východu.

 

AKTUALITY

Rozvrh na letní semestr 2011/12

Na středu 29. února 2012 je vyhlášeno rektorské volno

V letošním akademickém roce se na našem ústavu otevírají obory arabistika, dějiny a kultura islámských zemí a turkologie.

Na Filozofické fakultě UK vzniklo
Centrum židovských studií

Knižní novinky pracovníků ÚBVA:


Orhan
Pamuk. Černá kniha. Přeložil Petr Kučera. Praha : Argo, 2011.


Pád Granady a Zánik al-Andalusu. Přeložil Josef Ženka. Praha : Argo, 2011.

© 2012 ÚBVA. Aktualizace: 27.02.2012

Ústav Blízkého východu a Afriky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Adresa: Celetná 20, 116 42 Praha 1, Tel.: +420 221 619 693, e-mail: inea@ff.cuni.cz.