Volné sdružení RůZNá KOLEčKA A DIVNé PáčKY vzniklo roce 1995. Jeho jádro tvořila skupina studentů Základů humanitní vzdělanosti na IZV, PedF UK v Praze, z nichž část teď studuje filozofii na FF UK. Z původního záměru uspořádat jednorázovou výstavu výtvarných prací v autonomním sociálně-kulturním centru Ladronka se zrodila tradice konání akcí, kde prezentaci výtvarných děl doplnila hudební, divadelní a taneční vystoupení, autorská čtení, výtvarné dílny a filmové projekce. Akce jsme nejprve (první čtyři ročníky) pořádali v Praze a od roku 1997 programově mimo hlavní město. V roce 2002 naše činnost vyústila v založení občanského sdružení RůZNá KOLEčKA A DIVNé PáčKY.

Festivaly pořádáme jednou až dvakrát za rok a přes nejrůznější proměny dramaturgie si zachovávají tyto charakteristické rysy:

Za dobu existence sdružení jsme uspořádali 12 ročníků festivalu. Někteří umělci se zúčastnili jednou, s jinými pravidelně spolupracujeme. Naši vystavující a účinkující jsou často studenti vysokých uměleckých škol, neprofesionální divadla a kapely a nezavedení básníci, ale výjimky jsou pravidlem.

Akce probíhají díky podpoře majitelů objektů. Například ve spolupráci s Židovskou obcí se uskutečnily festivaly v synagogách v Luži a v Čáslavi, dvakrát jsme pořádali festival v bývalém zájezdním hostinci (Granátka, České středohoří), který je v soukromých rukou, vstříc nám vyšli majitelé pražské galerie Pallas apod. Jeden z nedávných festivalů se konal v objektech obce Kořen a Olbramov na Konstantinolázeňsku, dva  zatím poslední pak v prostorách tvrze v Popovicích nedaleko Benešova.

Všichni účinkující i organizátoři se na festivalu podílejí bez nároku na honorář. Náklady na dopravu účinkujících a spotřebu energií byly dosud hrazeny z výtěžku dobrovolného vstupného a sponzorských darů (např. Pražské pivovary), poslední dobou na ně přispívá též Studentská rada FF UK (děkujeme).