3.09 ZÁKLADY A TECHNIKY KREATIVITY

Prof. PhDr. Marie KÖNIGOVÁ, CSc.


Učební cíl:
V přednášce seznámit se zásadami tvůrčího myšlení a tvůrčí práce v oboru INSK. Ve cvičení procvičit aktivizační techniky, naučit odhalovat bariéry tvořivosti a překonávat je. Zvládnout základní intelektuální operace umožňující slovní, vyjadřovací, myšlenkovou a asociační pohotovost. Pochopit intelektuální nároky informační práce a naučit se pracovat s uživateli jakožto tvůrčími pracovníky.

Osnova:
1. Myšlení obecně
1.1 Model myšlení
1.2 Konvergentní a divergentní myšlení
1.3 Myšlení a jazyk

2. Podstata kreativního myšlení
2.1 Proč lidé tvoří
2.2 Pojetí kreativity
2.3 Základní principy kreativity

3. Vědomé intelektuální operace. Cvičení myšlenkové a vyjadřovací pohotovosti

4. Bariéry tvořivosti
4.1 Typy bariér
4.2 Překonávání bariér

5. Mluvený projev
5.1 Příprava projevu
5.2 Hlas, gesta, mimika atd.
5.3 Nácvik technik
5.4 Tvůrčí naslouchání

6. Pozitivní myšlení
6.1 Pozitivní příkazy
6.2 Podvědomí
6.3 Vnitřní řeč

7. Mapy mysli
7.1 Technika map. Výhody a nevýhody
7.2 Možnosti využití
7.3 Nelineárnost myšlení

8. Výtvarná kreativita
8.1 Barevné vyjadřování
8.2 Grafické vyjadřování

9. Brainstorming
9.1 Zásady brainstormingu
9.2 Nácvik
9.3 Řešení konkrétního úkolu
9.4 Vyhodnocení = volba kritérií

10. Týmová spolupráce
10.1. Tvůrčí tým, velikost, sociální úloha
10.2 Vedení tvůrčích pracovníků

11. Chování a postoje
11.1 Asertivita. Zásady a výcvik
11.2 Chybné postoje

12. Tvůrčípřístup k řešení problému
12.1 Tvůrčí přístup k řešení problému
12.2 Zásady kreativity v informačním procesu
12.3 Tvůrčí přístup k životu a k životosprávě

13. Samostatná práce
13.1 Využití kreativního myšlení ve studiu
13.2 Využití kreativního myšlení v diplomové práci
13.3 Využití kreativního myšlení v knihovně
13.4 Jak překonávat stres

14. Kreativita v terénu
14.1 Sběr dat
14.2 Vyhodnocení

15. Jak mě vidí ostatní
15.1 Hodnocení kladů
15.2 Hodnocení negativ
15.3 Zpětná vazba pro přednášejícího

Literatura základní:

  1. HLAVSA, Z. Psychologické metody k tvořivosti. 1. vyd. Praha : Stát. ped. nakl., 1986. 189 s.
  2. KÖNIGOVÁ, M. Kreativní a smyslové myšlení. 2. vyd. Praha : ÚVTEI, 1983. 136 s.

Literatura doplňková:

  1. PIETRASINKI, Z. Psychologie správného myšlení. Praha : Orbis, 1965. 238 s.
  2. JONÁK, Z. Využití kreativních metod v informační činnosti. Knižnice a informácie, 1990, roč. 22, č. 3, s. 102-110.
  3. KÖNIGOVÁ, M. Tvůrčí přístup k informační práci. ČsI, 1990, roč. 32, č. 11, s. 323-328.
  4. KÖNIGOVÁ, M. Jak stimulovat kreativitu v knihovnách. Knižnice a informácie, 1991, roč. 23, č. 5, s. 220-222.
  5. KVÍTEK, M. Brainstorming na katedře VIK. Čtenář, 1991, roč. 43, č. 6, s. 209-221.

Zpět na osnovy