1.02 KURZ RYCHLÉHO ČTENÍ

Mgr. Richard PAPÍK


Učební cíl:
Seznámit s metodami racionálního čtení zejména v souvislosti s poznatky z psychologie, fyziologie a teorie čtení. V praktické části kurzu dosáhnout zlepšení rychlosti čtení a míry chápavosti textu. Motivovat případné další samostatné zdokonalování v metodách racionálního čtení.

Osnova:
1. Člověk jako příjemce informací
1.1 Vliv velkého množství informací na psychiku člověka
1.2 Fyziologické hranice příjmu informací u člověka

2. Rychlé čtení
2.1 Teorie čtení. Proces čtení
2.2 Úvod do rychlého čtení
2.2.1 Terminologie
2.2.2 Historie rychlého čtení ve světě a u nás (německá, americká, anglická, ruská, litevská a francouzská škola výuky rychlému čtení)
2.2.3 Rychlost čtení
2.2.4 Oko v procesu čtení. Vnímání vizuální informace
2.3 Vztah čtení k pozornosti, paměti a motivaci
2.4 Text v procesu čtení
2.4.1 Druhy textu
2.4.2 Čtivost a čitelnost textu
2.4.3 Čtení a redundance
2.5 Didaktika rychlého a racionálního čtení
2.5.1 Nedostatky tradičních metod čtení. Neefektivní způsoby čtení. Možnosti jejich odstranění nebo omezení
2.5.2 Zvyšování rychlosti čtení. Nové návyky racionálního čtení
2.6 Další způsoby racionálního čtení (orientační, kurzorické, selektivní)

3. Praktická část kurzu

- obsahuje testy na změření rychlosti čtení a míry pochopení textu, cvičení na rozšiřování zrakového rozpětí, cvičení na snižování počtu fixací na řádku, cvičení na odstraňování vědomých regresí, cvičení na potlačování artikulačních vlivů a některá další cvičení,

- v praktické části jsou dále zařazena cvičení na podporu koncentrace pozornosti, na zlepšení paměti (krátkodobé a dlouhodobé), relaxační cvičení, cvičení odstraňující únavu očí, možnost cvičení rychlého čtení s využitím autogenního tréninku, cvičení na aktivaci slovní zásoby a další cvičení zejm. z experimentální a kreativní psychologie.


Literatura základní:

  1. GRUBER, D. Sbírka cvičení k racionálnímu čtení. Ostrava : Dům techniky ČSVTS, 1985. 140 s.
  2. PAPÍK, R. Naučte se číst. Praha : GRADA, 1992. 184 s.
  3. MISTRÍK, J. Rýchle čítanie. 2. vyd. Bratislava : Slov. ped. nakl. 1982. 118 s.
  4. ZIELKE, W. Jak číst rychleji a lépe. 2. vyd. Praha : Svoboda 1988. 168 s.

Literatura doplňková:

  1. ANDREJEV, O. A., CHROMOV, L. N. Technika bystrogo čtenija. Minsk : Izd. Univ., 1987. 204 s.
  2. JAKŠTIS, Ju. S. Obučenije specialistov metodu uskorennogo vosprijatija informacii. Nauč.-techn. Inform., 1982, Ser. 1, č. 10, s. 18-23.
  3. PITKIN, W. B. The art of rapid reading. New York : McGraw-Hill, 1929. 233 s.
  4. SMETÁČEK, V. Rychlost čtení a pochopení textu. Čtenář, 1972, roč. 24, č. 5, s. 171-173.
  5. WAINWRIGHT, G. R. Rapid reading : made simple. London : W. H. Allen, 1972. 286 s.

Zpět na osnovy